POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Polityka dotycząca plików cookie

 

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie stanowi część Informacji prawnej i Polityki prywatności strony internetowej [www.nh-hotels.com] (zwanej dalej „Stroną internetową”). Dostęp do i przeglądanie Strony internetowej lub korzystanie z usług na Stronie internetowej oznacza akceptację warunków zawartych w Informacji prawnej i Polityce prywatności.

W w celu ułatwienia przeglądania Strony internetowej firma NH HOTEL GROUP, S.A. (dalej: „NH HOTEL GROUP”), będąca właścicielem domeny, posiadająca siedzibę pod adresem: Calle Santa Enracia 120, 7ª, 28003, Madryt i numer identyfikacji podatkowej A-28027944, niniejszym informuje, że używa ona plików cookie oraz innych systemów i urządzeń zapisu w celu przechowywania i odzyskiwania danych o podobnej funkcjonalności (zwanych dalej „Plikami cookie”).

Z tego powodu i w celu zapewnienia użytkownikowi wszystkich informacji wymaganych do prawidłowego przeglądania strony internetowej spółka NH Hotel Group przekazuje użytkownikom poniższe informacje o tym, czym są pliki cookie, jakie rodzaje plików cookie są wykorzystywane na stronie internetowej spółki NH Hotel Group i w jaki sposób użytkownicy mogą skonfigurować lub wyłączyć pliki cookie.

 

  1. CZYM JEST PLIK COOKIE?

 

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość informacji, zapisywane na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzin na stronie internetowej. Ich głównym celem jest identyfikacja użytkownika za każdym razem, gdy uzyskuje on dostęp do strony internetowej, a także umożliwienie poprawy jakości i wrażeń użytkowników na stronie internetowej.

Firma NH HOTEL GROUP korzysta z własnych plików cookie i plików cookie innych firm należących do stron trzecich.

Pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Internetu. Nie mogą one uszkodzić sprzętu/urządzenia użytkownika, a jeśli zostaną aktywowane w ustawieniach przeglądarki internetowej, pomagają one w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu potencjalnych problemów z funkcjonowaniem strony internetowej.

 

  1. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE PRZEZ DOSTAWCĘ USŁUG

 

Uzyskując dostęp Strony internetowej, użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na używanie plików cookie na swoich urządzeniach. Wyłączenie obsługi plików cookie może uniemożliwić optymalizację przeglądania Strony internetowej, a niektóre funkcje dostępne na Stronie internetowej mogą nie działać prawidłowo.

W szczególności dostawca usług korzysta z plików cookie w celach opisanych poniżej. Jeśli w przyszłości dostawca usług będzie korzystał z innych rodzajów plików cookie w celu zapewnienia dodatkowych i lepszych usług, użytkownik zostanie o tym fakcie odpowiednio powiadomiony.

 

  1. OBOWIĄZKOWE PLIKI COOKIE

Te pliki cookie są niezbędne do nawigacji po stronie internetowej i korzystania z jej funkcji. Bez tych plików cookie niektóre żądane usługi nie mogą być świadczone, np. dostęp do ograniczonych obszarów strony internetowej, korzystanie z koszyków zakupowych lub dokonywanie płatności elektronicznych.

Dotyczy to również plików cookie zbierających informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej, na przykład o tym, które strony użytkownicy odwiedzają najczęściej, czy otrzymują komunikat o błędzie na stronie internetowej, o sekcjach strony internetowej, do których użytkownicy uzyskują dostęp, a także które przyciski na stronie internetowej użytkownicy klikają. Informacje uzyskane za pomocą tych plików cookie nie umożliwiają identyfikacji osób odwiedzających.

NAZWA WŁAŚCICIEL CZAS TRWANIA CEL
AKA_A2 Akamai 1 godzina Ten plik cookie służy do ułatwiania i dostarczania zawartości strony internetowej, co pozwala na optymalizację jej wydajności. Nie zawiera określonych danych użytkownika.
__duetto Duetto 800 dni Ten plik cookie używany jest do generowania dynamicznych cen na stronie internetowej.
_duetto Duetto 26 miesięcy Ten plik cookie używany jest do generowania dynamicznych cen na stronie internetowej.
dtCookie Dynatrace Sesja Ten plik cookie służy do identyfikacji użytkownika podczas logowania.
dtLatC Dynatrace Sesja Ten plik cookie służy do mierzenia nieaktywności.
dtPC Dynatrace Sesja Ten plik cookie służy do gromadzenia danych, monitorowania aplikacji i wykrywania błędów użytkownika.
dtSa Dynatrace Sesja Ten plik cookie służy do przechowywania nazwy użytkownika
NHJSESSIONID EY Sesja Ten plik cookie używany jest do identyfikacji użytkownika podczas uruchomionej przez niego sesji
PHPSESSID EY Sesja Ten plik cookie służy do przechowywania danych identyfikacyjnych sesji.
USER_CT_CONTINENT EY Sesja Ten plik cookie służy do identyfikacji kontynentu użytkownika.
USER_CT_COUNTRYCODE EY Sesja Ten plik cookie służy do identyfikacji kraju użytkownika.
_qubitTracker Qubit 1 rok Ten plik cookie służy do nadania użytkownikowi identyfikatora.
pf-api-key Qubit Sesja Ten plik cookie służy do identyfikacji użytkownika podczas sesji.
pf-ticket-id Qubit Sesja Ten plik cookie służy do identyfikacji użytkownika podczas sesji.
qb_permanent Qubit 1 rok Ten plik cookie przechowuje dane, ostatecznie zastępując inne stałe pliki cookie.
qb_session Qubit Sesja Ten plik cookie zapisuje wszystkie sesje użytkownika i zastępuje inne pliki cookie sesji.

 

 

  1. ANALITYCZNE PLIKI COOKIE

 

Te pliki cookie umożliwiają określenie ilościowej liczby wizyt na stronie internetowej oraz umożliwiają dokonywanie pomiarów i analizę statystyczną wykorzystania usług świadczonych na rzecz użytkowników w celu zapewnienia ich prawidłowego działania i poprawy ich funkcjonowania. Wśród plików cookie używanych do analizy są pliki Google Analytics. Google Analytics używa własnych plików cookie. Te pliki cookie nie gromadzą danych umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej. Wszystkie informacje zebrane w tych plikach są łączone przez co stają się anonimowe. Są one używane tylko w celu poprawy funkcjonowania strony internetowej. Więcej na temat plików cookie Google Analytics można dowiedzieć się na tej stronie:

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies.

Aby uniknąć korzystania z Google Analytics w odniesieniu do korzystania z naszej strony internetowej, pobierz i zainstaluj wtyczkę do przeglądarki dostępną pod tym adresem:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Analityczne pliki cookie wymieniono poniżej:

NAZWA WŁAŚCICIEL CZAS TRWANIA CEL
_ga Google Analytics 13 miesięcy Ten plik cookie rejestruje unikatowy identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Strony internetowej.
_gac_UA-54670155-1 Google Analytics 3 miesiące Ten plik cookie zawiera informacje dotyczące kampanii dotyczącej użytkownika.
_gali Google Analytics Sesja Ten plik cookie jest używany do zbierania anonimowych informacji o korzystaniu z Internetu przez użytkownika i może być używany do poprawy jakości jego użytkowania i przeglądania.
_gat_gap Google Analytics Sesja Ten plik cookie służy do ograniczenia procentowego udziału żądań ze Strony internetowej.
_gid Google Analytics 1 dzień Ten plik cookie rejestruje unikatowy identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Strony internetowej.

 

  1. FUNKCJONALNE PLIKI COOKIE

 

Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej świadczenie spersonalizowanych usług. Pliki cookie umożliwiają na przykład korzystanie z usług porównywania cen, odzyskiwanie koszyka zakupów oraz kontaktowanie się z agentami w celu zadawania pytań za pośrednictwem czatu. Informacje uzyskane za pomocą tych plików cookie mogą być anonimowe, aby uniemożliwić śledzenie przeglądania stron przez użytkowników. Funkcjonalne pliki cookie wymieniono poniżej:

NAZWA WŁAŚCICIEL CZAS TRWANIA CEL
_hjClosedSurveyInvites Hotjar 1 rok Ten plik cookie jest konfigurowany, gdy odwiedzający użyje wyskakującego okienka z zaproszeniem do wzięcia udziału w ankiecie. Dzięki niemu mamy pewność, że zaproszenie, które już zostało wyświetlone, nie pojawi się ponownie.
hjIncludedInSample Hotjar 1 rok Ten plik cookie służy do identyfikacji użytkownika w ramach próbki na potrzeby analizy, dzięki czemu można na przykład uniknąć sytuacji, w której użytkownik kolejny raz weźmie udział w tej samej ankiecie.
LPSessionID LivePerson Sesja Ten plik cookie służy do zrealizowania polecenia płatności za aktywną sesję.
LPSID-62328873 Liveperson Sesja Ten plik cookie służy do identyfikacji użytkownika podczas sesji.
LPVID LivePerson 2 lata Ten plik cookie identyfikuje przeglądarkę, o ile nie została usunięta.
LPVisitorID LivePerson 1 rok Ten plik cookie rozpoznaje identyfikator odwiedzającego, dzięki czemu może zidentyfikować go na platformie LiveEngage.
Route Triptease Sesja Ten plik cookie jest używany do identyfikacji dostępu użytkownika.
triptease-conversion Triptease 5 lat Ten plik cookie służy do rozpoznawania waluty oraz poprzednich wyszukiwań użytkownika.
triptease-identity-data Triptease 5 godzin Ten plik cookie rozpoznaje identyfikator użytkownika.
triptease-session-id Triptease Sesja Ten plik cookie rozpoznaje identyfikator użytkownika.
triptease-user-id Triptease 5 lat Ten plik cookie rozpoznaje identyfikator użytkownika.
cartAbandonment123 Ubiqua (Compare123) Sesja Ten plik cookie jest używany do rozpoznawania i rejestrowania wyszukiwań i wyboru użytkownika.
cartAbandonment123CloseBackground Ubiqua (Compare123) Sesja Ten plik cookie rozpoznaje wybrane przez użytkownika treści, które mają być wysłane na adres e-mail.
cartAbandonment123CloseButton Ubiqua (Compare123) Sesja Ten plik cookie rozpoznaje wybrane przez użytkownika treści, które mają być wysłane na adres e-mail.
cartAbandonment123Continue Ubiqua (Compare123) Sesja Ten plik cookie rozpoznaje wybrane przez użytkownika treści, które mają być wysłane na adres e-mail.
cartAbandonment123SendMail Ubiqua (Compare123) Sesja Ten plik cookie rozpoznaje adres e-mail użytkownika, na który mają być wysłane treści wybrane przez użytkownika.

 

  1. MARKETINGOWE I SPOŁECZNOŚCIOWE PLIKI COOKIE

 

Te pliki cookie zbierają informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, na przykład o miejscach docelowych lub hotelach, którymi użytkownicy okazali zainteresowanie lub o sekcjach strony, do których uzyskali oni dostęp. Uzyskane informacje są przetwarzane w sposób zagregowany, dlatego pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji osób odwiedzających, a informacje są anonimowe. Informacje zbierane przez te pliki cookie na naszej stronie internetowej mogą być udostępniane osobom trzecim spoza firmy NHHG. Zadaniem tych plików cookie jest pozyskiwanie odbiorców, statystyk i raportów, które umożliwiają udoskonalenie kampanii i kanałów pozyskiwania materiałów marketingowych. Umożliwiają one również interakcję z profilami mediów społecznościowych edytora strony internetowej. Za pomocą różnych przycisków można uzyskać dostęp do takich profili, wykonywać czynności, takie jak „obserwowanie” i „polubienie”, a także dodawać komentarze powiązane z przesłaną zawartością lub tworzone przez edytora strony internetowej.

NAZWA WŁAŚCICIEL CZAS TRWANIA CEL
dplatform_channelCode Derbysoft 1 miesiąc Ten plik cookie używany jest do identyfikacji dostępu użytkownika z Derbysoft.
dplatform_deviceType Derbysoft 1 miesiąc Ten plik cookie służy do określenia typu urządzenia, z którego użytkownik nawiązał połączenie.
dplatform_fclid Derbysoft 1 miesiąc Ten plik cookie używany jest do identyfikacji dostępu użytkownika z Derbysoft.
dplatform_siteType Derbysoft 1 miesiąc Ten plik cookie jest używany do określenia przeglądarki, za pomocą której użytkownik uzyskał dostęp do strony.
dplatform_visitor Derbysoft 1 miesiąc Ten plik cookie służy do identyfikacji użytkownika za pomocą jego identyfikatora w Derbysoft.
_sm_au_c DoubleClick Sesja Ten plik cookie służy do wyświetlania reklam użytkownikowi w oparciu o jego preferencje.
_sm_au_d DoubleClick Sesja Ten plik cookie służy do wyświetlania reklam użytkownikowi w oparciu o jego preferencje.
DSID DoubleClick 2 tygodnie Ten plik cookie służy do wyświetlania reklam użytkownikowi w oparciu o jego preferencje.
IDE DoubleClick 1 rok, 1 miesiąc Ten plik cookie służy do pomiaru preferencji odbiorców i klientów.
Test_cookie DoubleClick Sesja Ten plik cookie służy do pomiaru preferencji odbiorców i klientów.
.DDMMUI-PROFILE Google 1 tydzień Ten plik cookie jest generowany w celu wyświetlania reklam użytkownikowi zgodnie z jego preferencjami.
1P_JAR Google 1 miesiąc Ten plik cookie jest używany do przesyłania danych do firmy Google.
APISID Google 2 lata Te pliki cookie są używane przez firmę Google do przechowywania preferencji użytkownika i informacji podczas wizualizacji stron z mapami Google.
CONSENT Google 20 lat Ten plik cookie umożliwia dostosowanie sposobu wyświetlania reklam poza usługami Google lub przechowywanie informacji, takich jak preferowany język podczas wyświetlania wyników wyszukiwania.
DV Google 1 godzina Ten plik cookie jest generowany w celu wyświetlania reklam użytkownikowi w oparciu o preferencje jego aktywnej sesji.
HPA_CONVERSION Google 1 miesiąc Ten plik cookie jest używany do pomiaru wydajności na Stronie internetowej.
HSID Google 2 lata Ten plik cookie jest tworzony przez firmę Google w celu spersonalizowania reklam wyświetlanych w usługach Google, takich jak Google Search, zwłaszcza gdy użytkownik nie jest zalogowany w Google.
NID Google 6 miesięcy Ten plik cookie zawiera unikalny identyfikator, który firma Google wykorzystuje do rejestrowania preferencji użytkownika i innych informacji, takich jak język użytkownika, liczba wyników, które mają być wyświetlane na stronie oraz czy funkcja Google SafeSearch ma być włączona czy wyłączona.
SAPSID Google 2 lata Ten plik cookie służy do rejestrowania danych dotyczących sesji i przeglądania użytkowników w celu dostosowania przeglądania do preferencji użytkownika.
SID Google 2 lata Ten plik cookie służy do rejestrowania danych dotyczących sesji i przeglądania użytkowników w celu dostosowania przeglądania do preferencji użytkownika.
SIDCC Google 3 miesiące Ten plik cookie służy do rejestrowania danych dotyczących sesji i przeglądania użytkowników w celu dostosowania przeglądania do preferencji użytkownika.
SSID Google 2 lata Ten plik cookie służy do rejestrowania danych dotyczących sesji i przeglądania użytkowników w celu dostosowania przeglądania do preferencji użytkownika.
XSRF-TOKEN Google Sesja Ten plik cookie służy do rejestrowania danych dotyczących sesji i przeglądania użytkowników w celu dostosowania przeglądania do preferencji użytkownika.
kenshoo_id Kenshoo 1 rok Ten plik cookie służy do przechwytywania informacji o przeglądaniu stron przez użytkownika w celu dostosowania reklam do preferencji użytkownika.
_gat Roomkey 1 godzina Ten plik cookie jest używany do kontrolowania szybkości wysyłania żądań na Stronę internetową.
copter Roomkey 15 lat Ten plik cookie gromadzi informacje o przeglądaniu stron internetowych przez użytkownika w celu spersonalizowania sposobu przeglądania.
cto_lwid Roomkey 13 miesięcy Ten plik cookie gromadzi informacje o przeglądaniu stron internetowych przez użytkownika w celu spersonalizowania sposobu przeglądania.
sesja Roomkey Sesja Ten plik cookie gromadzi informacje o przeglądaniu stron internetowych przez użytkownika w celu spersonalizowania sposobu przeglądania.
tduid Tealium (audience Stream) Sesja Ten plik cookie gromadzi informacje o przeglądaniu stron internetowych przez użytkownika w celu spersonalizowania sposobu przeglądania.
EH_0 Tradedoubler 1 rok Ten plik cookie zapamiętuje produkty wybrane przez użytkownika.
GUID Tradedoubler 1 rok Ten plik cookie zapamiętuje produkty wybrane przez użytkownika.
SYNC Tradedoubler 1 rok Ten plik cookie personalizuje reklamy użytkownika.
TradeDoublerGUID Tradedoubler 1 rok Ten plik cookie personalizuje reklamy użytkownika.
__gads TripAdvisor 2 lata Ten plik cookie gromadzi informacje o przeglądaniu stron internetowych przez użytkownika w celu spersonalizowania sposobu przeglądania.
BEPIN TripAdvisor Sesja Ten plik cookie gromadzi informacje o przeglądaniu stron internetowych przez użytkownika w celu spersonalizowania sposobu przeglądania.
CM TripAdvisor 10 lat Ten plik cookie umożliwia śledzenie i mierzenie zachowań użytkowników w serwisie TripAdvisor.
cookieconsent TripAdvisor Sesja Ten plik cookie zapamiętuje zgody użytkownika.
ki_r TripAdvisor 5 lat Ten plik cookie gromadzi informacje o przeglądaniu stron internetowych przez użytkownika w celu spersonalizowania sposobu przeglądania.
ki_s TripAdvisor 5 lat Ten plik cookie gromadzi informacje o przeglądaniu stron internetowych przez użytkownika w celu spersonalizowania sposobu przeglądania.
ki_t TripAdvisor 5 lat Ten plik cookie gromadzi informacje o przeglądaniu stron internetowych przez użytkownika w celu spersonalizowania sposobu przeglądania.
ki_u TripAdvisor 5 lat Ten plik cookie gromadzi informacje o przeglądaniu stron internetowych przez użytkownika w celu spersonalizowania sposobu przeglądania.
PAC TripAdvisor 2 lata Ten plik cookie gromadzi informacje o przeglądaniu stron internetowych przez użytkownika w celu spersonalizowania sposobu przeglądania.
PMC TripAdvisor 2 lata Ten plik cookie gromadzi informacje o przeglądaniu stron internetowych przez użytkownika w celu spersonalizowania sposobu przeglądania.
roybatty TripAdvisor Sesja Ten plik cookie gromadzi informacje o przeglądaniu stron internetowych przez użytkownika w celu spersonalizowania sposobu przeglądania.
RT TripAdvisor 2 lata Ten plik cookie gromadzi informacje o przeglądaniu stron internetowych przez użytkownika w celu spersonalizowania sposobu przeglądania.
ServerPool TripAdvisor Sesja Ten plik cookie gromadzi informacje o przeglądaniu stron internetowych przez użytkownika w celu spersonalizowania sposobu przeglądania.
SRT TripAdvisor Sesja Ten plik cookie gromadzi informacje o przeglądaniu stron internetowych przez użytkownika w celu spersonalizowania sposobu przeglądania.
TACds TripAdvisor 2 miesiące Ten plik cookie umożliwia śledzenie i mierzenie zachowań użytkowników w serwisie TripAdvisor.
TARertunTO TripAdvisor Sesja Ten plik cookie umożliwia śledzenie i mierzenie zachowań użytkowników w serwisie TripAdvisor.
TAReturnTo TripAdvisor Sesja Ten plik cookie umożliwia śledzenie i mierzenie zachowań użytkowników w serwisie TripAdvisor.
TART TripAdvisor 5 dni Ten plik cookie umożliwia śledzenie i mierzenie zachowań użytkowników w serwisie TripAdvisor.
TASession TripAdvisor Sesja Ten plik cookie umożliwia identyfikację użytkownika za pomocą jego identyfikatora TripAdvisor ID.
TASSK TripAdvisor 6 miesięcy Ten plik cookie umożliwia śledzenie i mierzenie zachowań użytkowników w serwisie TripAdvisor.
TATravelInfo TripAdvisor 2 tygodnie Ten plik cookie umożliwia śledzenie i mierzenie zachowań użytkowników w serwisie TripAdvisor.
TATravellnfo TripAdvisor 2 tygodnie Ten plik cookie umożliwia śledzenie i mierzenie zachowań użytkowników w serwisie TripAdvisor.
TAUD TripAdvisor 2 tygodnie Ten plik cookie umożliwia śledzenie i mierzenie zachowań użytkowników w serwisie TripAdvisor.
TAUnique TripAdvisor 2 lata Ten plik cookie umożliwia śledzenie i mierzenie zachowań użytkowników w serwisie TripAdvisor.
VRMCID TripAdvisor 2 lata Ten plik cookie umożliwia śledzenie i mierzenie zachowań użytkowników w serwisie TripAdvisor.
__pl_refid Trivago 1 miesiąc Ten plik cookie umożliwia śledzenie i mierzenie zachowań użytkowników w serwisie Trivago.
ctid Trivago 20 lat Ten plik cookie umożliwia śledzenie i mierzenie zachowań użytkowników w serwisie Trivago.
GROUP Trivago Sesja Ten plik cookie umożliwia śledzenie i mierzenie zachowań użytkowników w serwisie Trivago.
sLanguageLocale Trivago 19 lat, 6 miesięcy, 22 dni Ten plik cookie służy do identyfikacji kraju i języka użytkownika.
tid Trivago 19 lat, 6 miesięcy, 22 dni Ten plik cookie służy do personalizowania kampanii.
trv_tid Trivago 19 lat, 6 miesięcy, 22 dni Ten plik cookie służy do personalizowania kampanii.
_guid Linkedin 18 dni Ten plik cookie służy do identyfikacji użytkowników.
_lipt Linkedin 1 miesiąc Ten plik cookie jest używany do wdrażania funkcji LinkedIn na Stronie internetowej.
AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg Linkedin 2 lata Ten plik cookie jest używany do przechowywania i analizy danych użytkowników serwisu LinkedIn.
bcookie Linkedin 1 rok, 9 miesięcy, 19 dni Ten plik cookie służy do identyfikacji przeglądarki używanej przez użytkownika.
ELOQUA Linkedin 1 rok, 7 miesięcy, 18 dni Ten plik cookie rozpoznaje osoby przeglądające Stronę internetową i rejestruje dane uzyskane podczas ich odwiedzin.
liap Linkedin 1 rok Ten plik cookie lokalizuje funkcje LinkedIn na stronie i udostępnia informacje o Stronie internetowej w sieciach społecznościowych.
lidc Linkedin 1 dzień Ten plik cookie lokalizuje funkcje LinkedIn na stronie i udostępnia informacje o Stronie internetowej w sieciach społecznościowych.
VID Linkedin 8 miesięcy, 21 dni Ten plik cookie rejestruje informacje o użytkownikach w celu lepszego zrozumienia ich sposobów korzystania z aplikacji lub stron internetowych.
act Facebook Sesja Ten plik cookie umożliwia współpracę z serwisem Facebook i integrację z nim.
w Facebook 1 miesiąc Ten plik cookie umożliwia identyfikację reakcji użytkownika w serwisie Facebook (polubienia, udostępnienia itp.) na innych stronach internetowych.
c_user Facebook 3 miesiące Ten plik cookie jest wykorzystywany przez serwis Facebook do weryfikacji identyfikatora użytkownika osobom, które lubią stronę, bez konieczności logowania się.
datr Facebook 2 lata Ten plik cookie identyfikuje przeglądarkę używaną do łączenia się z serwisem Facebook. Sprawdza, czy każdy login użytkownika nie jest oszustwem.
fr Facebook 3 miesiące Ten plik cookie jest niezbędny do działania przycisku „Lubię to!” w serwisie Facebook.
locale Facebook 5 dni Ten plik cookie służy do określania, która przeglądarka internetowa jest połączona, oraz używanego języka, do kontrolowania prób logowania się do usługi i dostarczania spersonalizowanych reklam.
pl Facebook 3 miesiące Ten plik cookie jest niezbędny do działania przycisku „Lubię to!” w serwisie Facebook.
presence Facebook 1 tydzień Ten plik cookie służy do aktualizacji statusu czatu użytkownika w serwisie Facebook (aktywny, nieaktywny itp.).
reg_fb_gate Facebook Sesja Ten plik cookie identyfikuje pierwszą stronę serwisu Facebook, którą odwiedziła przeglądarka.
reg_fb_ref Facebook Sesja Ten plik cookie identyfikuje ostatnią stronę serwisu Facebook, którą odwiedziła przeglądarka.
sb Facebook 2 lata Ten plik cookie umożliwia integrację Strony internetowej z serwisem Facebook.
sfau Facebook Sesja Ten plik cookie optymalizuje przepływ procesu odzyskiwania hasła po nieudanych próbach logowania.
sfiu Facebook 1 dzień Ten plik cookie umożliwia integrację Strony internetowej z serwisem Facebook.
spin Facebook 3 miesiące Ten plik cookie umożliwia dostosowanie reklam użytkownika do jego preferencji.
wd Facebook Sesja Ten plik cookie jest wykorzystywany przez serwis Facebook do optymalizacji wydajności wyświetlania przy zachowaniu rozmiaru okna.
xs Facebook 3 miesiące Ten plik cookie służy do uwierzytelniania tożsamości użytkownika w serwisie Facebook.

Szczegółowe informacje na temat plików cookie innych firm można znaleźć, klikając poniższe łącza:

– Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

– Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=es_ES

– Tripadvisor: https://www.tripadvisor.es/CookiePolicy

– Trivago: https://www.trivago.es/politica-de-privacidad#cookie-policy

– Roomkey: https://www.roomkey.com/cookiepolicy

 

  1. JAK ODRZUCIĆ LUB ZABLOKOWAĆ PLIKI COOKIE

 

Możliwe jest zablokowanie plików cookie za pomocą narzędzi konfiguracyjnych przeglądarki lub każdy użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała go za każdym razem, kiedy serwer żąda umieszczenia pliku cookie:

a) Jeśli użytkownik korzysta z przeglądarki Microsoft Internet Explorer, opcję można znaleźć w menu Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność > Zaawansowane. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies i https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-10.

b) Jeśli użytkownik korzysta z przeglądarki Firefox, opcję można znaleźć w menu Narzędzia > Opcje > Prywatność > Ciasteczka. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences.

c) Jeśli użytkownik korzysta z przeglądarki Chrome, opcję można znaleźć w menu Opcje > Opcje zaawansowane > Prywatność. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

d) Jeśli użytkownik korzysta z przeglądarki Opera, może ją skonfigurować w opcji Bezpieczeństwo i prywatność. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://help.opera.com/Windows/11.50/en/cookies.html

e) Jeśli użytkownik korzysta z przeglądarki Safari, stosowna opcja znajduje się w menu Preferencje/Prywatność. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2018 r. © NH HOTEL GROUP, S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

INFORMACJE O HOTELU

Zamelduj się: 2:00 pm
Wymelduj się: 12:00 pm
Wymelduj się w leniwą niedzielę: 5:00 pm

Parking na miejscu
Indoor
Cena: 15 EUR/doba
Brak możliwości rezerwacji parkingu z wyprzedzeniem

Parking poza hotelem
Cena: 15 EUR/doba

Zasady dotyczące zwierząt
Akceptacja psów i kotów
Maks. wysokość lub waga: 40 cm
Cena za nocleg: 10 EUR
Psy przewodniki: brak dopłat

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Zadzwoń do nas:
+48 61 6248800

NH Prague City

5 EUR w prezencie na kolejny pobyt

5% zniżki na wszystkie rezerwacje

Darmowe noclegi i wyjątkowe oferty specjalne

RECENZJE

Rezerwować

Zameldować się

Sprawdzić

1 pokój, 2 dorosłych, 0 dziecko, 0 kochanie

Wybierz pokoje

Zadzwoń do nas
Wybierz daty
Zameldować się

-

Sprawdzić

-