POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. IDENTYFIKACJA
 • Podmiot: Spółka NH HOTEL GROUP, S.A. (Zwana dalej, „NH HOTEL GROUP”)
 • Numer identyfikacji podatkowej: A-28027944
 • Adres: Calle Santa Engracia 120, 7ª, 28003 – Madryt
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD): Dane kontaktowe naszego IOD:
  • E-mail: DPO@nh-hotels.com
  • Telefon: Adres siedziby głównej: Calle Santa Engracia 120, 7ª, 28003 – Madryt
  • z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

 

 1. INFORMACJA I ZGODA

 

Akceptując niniejszą Politykę prywatności, użytkownik zostaje poinformowany i wyraża swoją nieprzymuszoną, świadomą, konkretną i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie przez spółkę NH HOTEL GROUP danych osobowych dostarczonych przez użytkownika w witrynie internetowej www.nh-hotels.com (zwanej dalej „Witryną”) wraz z danymi przeglądania i innymi danymi, które w przyszłości zostaną podane spółce NH HOTEL GROUP.

Użytkownik musi uważnie przeczytać niniejszą Politykę prywatności, która została napisana w sposób jasny i prosty, aby ułatwić jej zrozumienie oraz aby użytkownik mógł swobodnie i dobrowolnie zdecydować, czy chce przekazać swoje dane osobowe spółce NH HOTEL GROUP.

 

 1. WYMÓG DOSTARCZANIA DANYCH

 

Dane wymagane w formularzach w Witrynie zazwyczaj są obowiązkowe (o ile nie określono inaczej w wymaganym polu), aby możliwa była realizacja wymienionych celów.

W związku z tym, jeżeli dane nie zostały dostarczone lub nie zostały dostarczone w sposób prawidłowy, nie będą one mogły zostać rozpatrzone bez wpływu na swobodne wyświetlanie zawartości Witryny.

 

 1. W JAKICH CELACH SPÓŁKA NH HOTEL GROUP BĘDZIE PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Dane osobowe dostarczone za pośrednictwem Witryny będą przetwarzane przez spółkę NH HOTEL GROUP w następujących celach:

 1. Dane dostarczone w celu: dokonania rezerwacji, zarówno poprzez witrynę internetową, jak i za pośrednictwem centrum kontaktowego (przez call center, pocztą elektroniczną lub na czacie) w ramach rezerwacji indywidualnych, grupowych oraz rezerwacji pokoi:
 • Zarządzanie rezerwacjami dokonanymi przez użytkowników.
 • Wysyłanie potwierdzenia lub dokumentacji dokonanych rezerwacji.
 • Wysłanie informacji handlowych w imieniu spółki NH HOTEL GROUP, jeżeli wyrażono na to zgodę.
 • Analiza korzystania z Witryny i sprawdzanie preferencji i zachowania użytkownika.
 1. Dane przekazane w celu rejestracji jako użytkownik spółce NH HOTEL GROUP:
 • Zarządzanie zgłoszeniem rejestracji lub wyrejestrowania w kategorii wybranej przez użytkownika.
 • Sprawdzenie, czy użytkownik spełnia wymagania dotyczące rejestracji w wybranej kategorii, jeśli spółka NH HOTEL GROUP uzna to za właściwe.
 • Obsługa potencjalnych żądań informacji ze strony użytkownika oraz reagowanie na nie.
 • Wyszukiwanie ofert, które odpowiadają potrzebom wskazanym przez użytkownika.
 • Wysyłanie niestandardowych informacji handlowych w imieniu spółki NH HOTEL GROUP.
 • Analiza korzystania z Witryny i sprawdzanie preferencji i zachowania użytkownika.
 1. Dane dostarczane za pośrednictwem formularza najlepszej ceny:
 • Zarządzanie zapytaniami o kontakt i informacje, złożonymi przez użytkowników za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów na stronach spółki NH HOTEL GROUP.
 • Zarządzanie zapytaniami.
 • Analiza korzystania z Witryny i sprawdzanie preferencji i zachowania użytkownika.
 1. Dane dostarczone w celu publikacji na BLOGACH należących do spółki NH HOTEL GROUP:
 • Zarządzanie publikacją komentarzy w Witrynie.
 • Zarządzanie subskrypcją i/lub rezygnacją z subskrypcji biuletynu informacyjnego bloga na żądanie użytkownika.
 • Analiza korzystania z Witryny i sprawdzanie preferencji i zachowania użytkownika.
 • Jeżeli jest to wymagane, monitorowanie zawartości komentarzy użytkowników oraz, w stosownych przypadkach, usuwanie tych, których treść nie spełnia warunków korzystania z Witryny, według uznania spółki NH HOTEL GROUP.
 1. Dane dostarczone w celu: Zmiany lub przypadki anulowania rezerwacji:
 • Zarządzanie żądaniami wprowadzenia zmian lub anulowania rezerwacji, kierowanymi do spółki NH HOTEL GROUP przez użytkownika.
 • Odpowiadanie na żądania wysłane do spółki NH HOTEL GROUP.
 • Analiza korzystania z Witryny i sprawdzanie preferencji i zachowania użytkownika.
 1. Dane przekazane w celu wysłania biuletynu informacyjnego:
 • Zarządzanie subskrypcją i/lub rezygnacją z subskrypcji biuletynu, która jest dokonywana za pośrednictwem kanału znajdującego się w Witrynie spółki NH HOTEL GROUP
 1. Dane przekazane w ramach programu nagród NH Rewards:
 • Zarządzanie programem lojalnościowym i rozpatrzenie wniosku o członkostwo, wygenerowanie numeru członkowskiego, kodu dostępu do prywatnej przestrzeni użytkownika online oraz umożliwienie zdobywania i wymieniania punktów.
 • Dostosowanie usług programu lojalnościowego do preferencji i gustu członków oraz otrzymywanie informacji zwrotnej na temat usług świadczonych w naszych hotelach. Może to obejmować wysyłanie ankiet dotyczących jakości oraz dostosowywania i personalizacji usług świadczonych przez spółkę NH.
 • Wysyłanie korespondencji dotyczącej konta użytkownika, w tym między innymi na temat salda punktów, kategorii karty oraz powiadomień i innych wiadomości, na temat statusu konta.
 • Wysyłanie niestandardowych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub metodami równoważnymi, dotyczących oferty i usług związanych z programem, chyba że użytkownik nie wyrazi zgody na takie przetwarzanie danych.
 1. Dane przekazywane za pośrednictwem formularzy kontaktowych i witryn internetowych korporacji:
 • Zarządzanie zapytaniami o kontakt i informacje złożonymi przez użytkowników za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów na stronach spółki NH HOTEL GROUP.
 • Zarządzanie zapytaniami.
 • Analiza korzystania z Witryny i sprawdzanie preferencji i zachowania użytkownika.
 1. Dane dostarczone za pośrednictwem formularza odzyskiwania koszyka:
 • Wysyłanie przypomnień o niekompletnych rezerwacjach użytkownika lub, w stosownych przypadkach, o wyszukiwaniach dokonywanych przez użytkowników.
 • Analiza korzystania z Witryny i sprawdzanie preferencji i zachowania użytkownika.

 

 1. JAKIE DANE UŻYTKOWNIKA BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ SPÓŁKĘ NH HOTEL GROUP?

Spółka NH HOTEL GROUP będzie przetwarzać następujące kategorie danych użytkownika:

 1. Dane dostarczone w celu: dokonania rezerwacji, zarówno poprzez witrynę internetową, jak i za pośrednictwem centrum kontaktowego (przez call center, pocztą elektroniczną lub na czacie) w ramach rezerwacji indywidualnych, grupowych oraz rezerwacji pokoi:
 • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, obywatelstwo.
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.
 • Dane transakcyjne dotyczące towarów i usług oferowanych przez spółkę NH HOTEL GROUP: Produkty i usługi, które zostały zakupione lub co do których wyrażono zainteresowanie.
 • Preferencje dotyczące pobytu.
 • Dane ekonomiczne, finansowe i ubezpieczeniowe.
 • Inne dane: Dane przekazane przez podmioty danych w polach otwartych.
 • Dane przeglądania.
 1. Dane przekazane w celu rejestracji jako użytkownik spółce NH HOTEL GROUP:
 • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres, obywatelstwo
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.
 • Kody identyfikacyjne i klucze dla użytkownika i/lub członka.
 • Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia: zawód, sektor.
 1. Dane dostarczone za pośrednictwem formularza Najlepszej ceny :
 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.
 • Dane transakcyjne dotyczące towarów i usług.
 • Inne dane: dane dostarczone przez podmioty danych w otwartych polach w formularzach dostępnych w Witrynie lub w załączonych dokumentach.
 • Dane przeglądania.
 1. Dane dostarczone w celu publikacji na BLOGACH należących do spółki NH HOTEL GROUP
 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe: kraj zamieszkania, adres e-mail.
 • Dane przeglądania.
 1. Dane dotyczące zmiany lub anulowania rezerwacji:
 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.
 • Dane transakcyjne dotyczące towarów i usług.
 • Dane ekonomiczne, finansowe i ubezpieczeniowe.
 • Inne dane: dane dostarczone przez podmioty danych w otwartych polach w formularzach dostępnych w Witrynie lub w załączonych dokumentach.
 • Dane przeglądania.
 1. Dane przekazane w celu wysłania biuletynu informacyjnego:
 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe: kraj zamieszkania, adres e-mail.
 • Dane dotyczące cech indywidualnych: język.
 1. Dane przekazane w ramach programu nagród NH Rewards:
 • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, dowód tożsamości, podpis, adres, obywatelstwo.
 • Dane dotyczące cech indywidualnych: data urodzenia, płeć.
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu
 • Kody identyfikacyjne i klucze dla użytkownika i/lub członka.
 • Transakcje dotyczące towarów i usług oferowanych przez spółkę NH HOTEL GROUP: Produkty i usługi, które zostały zakupione lub co do których wyrażono zainteresowanie.
 • Preferencje dotyczące pobytu
 • Dane przeglądania
 1. Dane przekazane za pośrednictwem formularzy kontaktowych i stron internetowych:
 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.
 • Dane transakcyjne dotyczące towarów i usług.
 • Inne dane: dane dostarczone przez podmioty danych w otwartych polach w formularzach dostępnych w Witrynie lub w załączonych dokumentach.
 • Dane przeglądania.
 1. Dane dostarczone za pośrednictwem formularza odzyskiwania koszyka:
 • Dane kontaktowe: adres pocztowy i adres e-mail.

Jeśli użytkownik dostarcza danych o osobie trzeciej, oświadcza, iż dysponuje zgodą danej osoby i zobowiązuje się do przekazania jej informacji zawartych w Polityce prywatności, jednocześnie zwalniając spółkę NH HOTEL GROUP z odpowiedzialności w tym zakresie. Spółka NH HOTEL GROUP może jednak przeprowadzać okresowe kontrole w celu potwierdzenia tej sytuacji, stosując należytą staranność, zgodnie z przepisami o ochronie danych.

 1. JAK UZASADNIANE JEST PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW?

Uzasadnienie przetwarzania danych osobowych jest następujące:

 1. W przypadku dokonania rezerwacji, zarówno poprzez witrynę internetową, jak i za pośrednictwem centrum kontaktowego (przez call center, pocztą elektroniczną lub na czacie) w ramach rezerwacji indywidualnych, grupowych oraz rezerwacji pokoiwykonanie postanowień umowy pomiędzy stronami. W przypadku analizy korzystania z Witryny jest to uzasadniony interes spółki NH HOTEL GROUP
 2. W przypadku zarządzania rejestracją użytkownika:wymagana zgoda i, w ramach weryfikacji, akceptacja ogólnych warunków przez użytkowników, a w przypadku analizy korzystania z Witryny, uzasadnionego interesu spółki NH HOTEL GROUP. Jeśli jednak użytkownik wycofa swoją zgodę, nie będzie to miało wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania.
 3. W przypadku formularza Najlepszej ceny : wyrażona zgoda, którą użytkownik może wycofać w dowolnym momencie. Jeśli jednak użytkownik wycofa swoją zgodę, nie będzie to miało wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania. W przypadku analizy korzystania z Witryny jest to uzasadniony interes spółki NH HOTEL GROUP
 4. W przypadku zarządzania i publikowania komentarzy lub publikacji przesłanych przez użytkowników na BLOGACH należących do spółki NH HOTEL GROUP:wyrażona przez użytkownika zgoda, a w przypadku analizy korzystania z Witryny, potwierdzenie preferencji i zachowań użytkownika, a także w przypadku monitorowania treści komentarzy, uzasadnionego interesu spółki NH HOTEL GROUP. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie publikowanych komentarzy zostaną one usunięte z Witryny spółki NH HOTEL GROUP.
 5. W przypadku wprowadzania zmian i/lub anulowania rezerwacji:wykonanie postanowień umowy pomiędzy stronami. W przypadku analizy korzystania z Witryny jest to uzasadniony interes spółki NH HOTEL GROUP.
 6. W przypadku wysyłania biuletynu informacyjnego:zgoda udzielona przez użytkownika.
 7. W przypadku rejestracji i zarządzania jako uczestnik NHprogramu nagród:wykonanie postanowień umowy między stronami, podczas gdy zgoda członka będzie podstawą do wysyłania informacji handlowych. W przypadku analizy korzystania z Witryny jest to uzasadniony interes spółki NH HOTEL GROUP.
 8. W przypadku wysyłania formularzy kontaktowych i adresów witryn internetowych korporacji:zgoda udzielona przez użytkownika. W przypadku analizy korzystania z Witryny jest to uzasadniony interes spółki NH HOTEL GROUP.
 9. W przypadku wysyłania przypomnienia o odzyskaniu koszyka : zgoda udzielona przez użytkownika. W przypadku analizy korzystania z Witryny jest to uzasadniony interes spółki NH HOTEL GROUP.

Wyrażanie zgody w wyżej wymienionych celach odbywa się oddzielnie, a użytkownik może nie wyrazić zgody tylko na jeden z celów bez wpływu na inne.

Aby cofnąć wyrażoną zgodę, użytkownik może skontaktować się ze spółką NH HOTEL GROUP w następujący sposób: protecciondedatos@nh-hotels.com

 

 1. JAKIM ODBIORCOM UDOSTĘPNIANE BĘDĄ DANE?

Dane użytkownika mogą zostać ujawnione:

 1. Dane dostarczone w celu: dokonania rezerwacji, zarówno poprzez witrynę internetową, jak i za pośrednictwem centrum kontaktowego (przez call center, pocztą elektroniczną lub na czacie) w ramach rezerwacji indywidualnych, grupowych oraz rezerwacji pokoi:
  • Firmom należącym do spółki NH HOTEL GROUP lub z nią stowarzyszonym, działającym w ramach branży hotelarskiej, które wymagają dostępu do danych w celu prawidłowego świadczenia wybranych usług. Dane użytkownika zostaną również przekazane wszystkim podmiotom będącym właścicielami hoteli, aby znane im były warunki jego pobytu (cena, terminy, usługi wliczone w cenę itp.). Niektóre z tych podmiotów mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym w krajach, które nie oferują poziomu bezpieczeństwa porównywalnego do poziomu bezpieczeństwa zapewnionego w Hiszpanii. Jedynym celem, dla którego ten komunikat został wystosowany, jest prawidłowe świadczenie usług.
 2. Dane przekazane w celu rejestracji jako użytkownik spółce NH HOTEL GROUP:
  • Spółkom należącym do grupy, do której należy spółka NH HOTEL GROUP, wyłącznie do wewnętrznych celów administracyjnych i/lub do celów wskazanych powyżej.
 3. Dane dostarczone za pośrednictwem formularza Najlepszej ceny :
  • Spółkom należącym do grupy, do której należy spółka NH HOTEL GROUP, wyłącznie do wewnętrznych celów administracyjnych i/lub do celów wskazanych powyżej.
 4. Dane dotyczące publikacji na BLOGACH należących do spółki NH HOTEL GROUP::
  • Dane dostarczone przez użytkowników zostaną opublikowane w Witrynie i będą dostępne dla każdego użytkownika z niej korzystającego.
 5. Dane dostarczone w celu: Zmiany lub przypadki anulowania rezerwacji:
  • Firmom należącym do spółki NH HOTEL GROUP lub z nią stowarzyszonym, działającym w ramach branży hotelarskiej, które wymagają dostępu do danych w celu prawidłowego świadczenia wybranych usług. Ponadto dane zostaną ujawnione właścicielom hoteli, aby byli oni świadomi warunków pobytu (cena, daty, usługi wliczone w cenę…), z których każdy może znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym w krajach, które nie zapewniają poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w Hiszpanii. Dane ujawniane będą wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.
 6. Dane dostarczone w celu: wysyłania biuletynu informacyjnego nie zostaną ujawnione innym firmom.
 7. Dane dostarczone w ramach programu nagród NH Rewards:
  • Podmiotom należącym do programu nagród NH Rewards, działającym w branży hotelarskiej, jako niezbędne do prawidłowego świadczenia usług w ramach programu nagród NH Rewards, aby podmioty te były świadome warunków pobytu (cena, terminy, usługi wliczone w cenę…) oraz informacji na temat konta, salda, punktów i kategorii. Każdy z podmiotów może znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym w krajach, które nie zapewniają równoważnego poziomu ochrony danych. Dostęp do tych danych jest niezbędny do normalnego funkcjonowania programu nagród NH Rewards. Z listą podmiotów można zapoznać się na stronie https://www.nh-hotels.com/nh-hotel-group-companies
 8. Dane dostarczone za pośrednictwem formularzy kontaktowych i adresów witryn internetowych korporacji::
  • Spółkom należącym do grupy, do której należy spółka NH HOTEL GROUP, wyłącznie do wewnętrznych celów administracyjnych i/lub do celów wskazanych powyżej.
 9. Dane dostarczone w ramach przypomnienia o odzyskaniu koszyka :
  • Spółkom należącym do grupy, do której należy spółka NH HOTEL GROUP, wyłącznie do wewnętrznych celów administracyjnych i/lub do celów wskazanych powyżej

Ponadto dostęp do danych mogą mieć dostawcy spółki NH HOTEL GROUP, jeśli jest to wymagane w celu zachowania zgodności z wymogami prawa i/lub w celach wskazanych powyżej. Dostawcy ci nie przetwarzają danych użytkownika do celów, o których spółka NH HOTEL GROUP nie poinformowała uprzednio użytkownika.

 1. MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH

 

Informujemy, że dane użytkownika zostaną przekazane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a konkretnie do USA, do Indii i na Filipiny. Dane zostaną przekazane w następstwie usług świadczonych przez firmę Accenture na rzecz spółki NH HOTEL GROUP w zakresie zarządzania zapleczem administracyjnym i pobierania opłat przez firmę. W związku z tym informujemy, że firma podlega regulacjom zawartym w klauzulach umownych zatwierdzonych uprzednio przez AEPD.

 

 1. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane będą przechowywane w następujących okresach:

 1. Dane dostarczone w celu: dokonania rezerwacji, zarówno poprzez witrynę internetową, jak i za pośrednictwem centrum kontaktowego (przez call center, pocztą elektroniczną lub na czacie) w ramach rezerwacji indywidualnych, grupowych oraz rezerwacji pokoidane będą przechowywane przez czas trwania stosunku umownego oraz po jego zakończeniu, przez czas trwania okresu przedawnienia dla działań prawnych, które mogą z niego wynikać.
 2. Dane przekazane w celu rejestracji jako użytkownik spółce NH HOTEL GROUP:dopóki użytkownik nie wycofa wyrażonej zgody. Jeśli jednak użytkownik wycofa swoją zgodę, nie będzie to miało wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania.
 3. Dane dostarczone za pośrednictwem formularza Najlepszej ceny : tak długo, jak wymagać tego będzie zarządzanie wnioskiem użytkownika.
 4. Dane dostarczone w celu publikacji na BLOGACH należących do spółki NH HOTEL GROUP: Dane będą przechowywane, dopóki użytkownik nie wycofa wyrażonej zgody.
 5. Dane dostarczone w celu: Zmiany lub przypadki anulowania rezerwacjidane będą przechowywane przez czas trwania stosunku umownego oraz po jego zakończeniu, przez czas trwania okresu przedawnienia dla działań prawnych, które mogą z niego wynikać.
 6. Dane dostarczone w celu: wysyłania biuletynu informacyjnego:dane będą przechowywane, dopóki użytkownik nie wycofa wyrażonej zgody.
 7. Dane dostarczone w ramach programu nagród NH Rewardsdane będą przechowywane przez czas trwania stosunku umownego oraz po jego zakończeniu, przez czas trwania okresu przedawnienia dla działań prawnych, które mogą z niego wynikać.
 8. Dane dostarczone za pośrednictwem formularzy kontaktowych i adresów witryn internetowych korporacji:dane będą przechowywane w okresie udzielenia odpowiedzi oraz przetwarzania żądania użytkownika, a także po zakończeniu tych czynności, przez czas trwania okresu przedawnienia dla działań prawnych, które mogą z niego wynikać.
 9. Dane dostarczone w ramach przypomnienia o odzyskaniu koszyka : dane będą przechowywane przez piętnaście (15) dni od zaniechania rezerwacji.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik:

 • Gwarantuje, że ukończył osiemnaście (18) lat i że dane, których dostarcza spółce NH HOTEL GROUP, są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne. W tym celu użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość wszystkich ujawnionych danych i jest zobowiązany do aktualizowania dostarczonych informacji, tak aby odzwierciedlały one rzeczywisty stan rzeczy.
 • Użytkownik gwarantuje, że poinformował osoby trzecie, których dane zostały przez niego przekazane, o ile miało to miejsce, o postanowieniach niniejszego dokumentu. Ponadto użytkownik gwarantuje, że osoby te zezwoliły na przekazanie ich danych spółce NH HOTEL GROUP w wymienionych powyżej celach.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie fałszywe lub niedokładne informacje w Witrynie oraz za bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone spółce NH HOTEL GROUP lub osobom trzecim.
 1. WYKONANIE PRAW

Użytkownicy mogą skontaktować się ze spółką NH HOTEL GROUP, pisząc na adres podany w górnej części niniejszej Polityki lub przesyłając wiadomość elektroniczną na adres: protecciondedatos@nh-hotels.comi załączając kopię dowodu tożsamości, aby w dowolnym czasie i bez opłat:

 • Wycofać wyrażoną wcześniej zgodę.
 • Uzyskać informację o tym, czy spółka NH HOTEL GROUP przetwarza dane osobowe należące do użytkownika.
 • Uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych.
 • Poprawić nieprawidłowe lub niekompletne dane.
 • Zażądać usunięcia danych osobowych, jeżeli z jakiegokolwiek powodu dane nie są już niezbędne dla celu, w którym zostały zebrane.
 • Zażądać, by spółka NH HOTEL GROUP ograniczyła przetwarzanie danych, jeśli którykolwiek z warunków zawartych w przepisach dotyczących ochrony danych został spełniony.
 • Zażądać przeniesienia danych dostarczonych przez użytkownika w przypadku przewidzianym w przepisach.
 • Skontaktować się z IOD spółki NH HOTEL GROUP, pisząc na następujący adres: dpo@nh-hotels.com
 • Złożyć zażalenie dotyczące ochrony danych osobowych do hiszpańskiej agencji ochrony danych przy Calle de Jorge Juan, 6, 28001 w Madrycie w przypadku, gdy podmiot danych, uważa, że spółka NH HOTEL GROUPnaruszyła prawa wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.
 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Spółka NH HOTEL GROUP będzie przetwarzać dane użytkownika przy zachowaniu absolutnej poufności przez cały czas, zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wdrażając niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i zapobiegając wprowadzaniu nieuprawnionych zmian, stratom, przetwarzaniu lub uzyskaniu dostępu, zgodnie ze stanem technologii, charakterem przechowywanych danych i ryzykiem, na które dane są narażone.

Ostatnia aktualizacja: Maj 2018.

 

INFORMACJE O HOTELU

Zamelduj się: 2:00 pm
Wymelduj się: 12:00 pm
Wymelduj się w leniwą niedzielę: 5:00 pm

Parking na miejscu
Indoor
Cena: 15 EUR/doba
Brak możliwości rezerwacji parkingu z wyprzedzeniem

Parking poza hotelem
Cena: 15 EUR/doba

Zasady dotyczące zwierząt
Akceptacja psów i kotów
Maks. wysokość lub waga: 40 cm
Cena za nocleg: 10 EUR
Psy przewodniki: brak dopłat

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Zadzwoń do nas:
+48 61 6248800

NH Prague City

5 EUR w prezencie na kolejny pobyt

5% zniżki na wszystkie rezerwacje

Darmowe noclegi i wyjątkowe oferty specjalne

RECENZJE

Rezerwować

Zameldować się

Sprawdzić

1 pokój, 2 dorosłych, 0 dziecko, 0 kochanie

Wybierz pokoje

Zadzwoń do nas
Wybierz daty
Zameldować się

-

Sprawdzić

-